Als interim manager geef ik leiding aan een team. Mijn ervaring in werkzaamheden: 

 • Werving en selectie van medewerkers
 • Exitgesprekken
 • Ziekteverzuimbegeleiding, uitvoering Wet Poortwachter
 • Voeren van jaargesprekken
 • Directe aansturing coördinatoren/medewerkers
 • Coachen van medewerkers
 • Optimaliseren van werkprocessen
 • Uitvoering geven aan het behalen van doelstellingen uit het jaarplan en/of begroting
 • Opstellen van jaarplannen of beleidsdocumenten
 • Analyseren van data 
 • Doorvoeren van verbeteringen
 • Projectleiding